เกี่ยวกับเรา

 

                                                นับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน กระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงสามศตวรรษที่ผ่านมา จากสังคมเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมและเข้าสู่เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ดำเนินงานรับเหมาทำงานระบบไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความมั่นใจในผลงานและการบริการ ด้วยเหตุนี้ทาง บริษัท พี แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค ซิสเท็มส์ จำกัด จึงได้นำระบบบริหารงานแบบ องค์กรแห่งการเรียนรู้ “Learning organization" มาใช้ในการบริหารงาน                                        

 

                                           บริษัท พี แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค ซิสเท็มส์ จำกัด ได้เริ่มจดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เราคือ “ศูนย์รวมบริการด้านระบบไฟฟ้า” “Electrical All” ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าครบวงจร ในลักษณะ “One Stop Service” โดยผู้ชำนาญเฉพาะด้าน พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯคือ “ความพอใจของลูกค้า”                                               

 

     

             

 1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Installation Service)

  2. ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า (MV/LV Switchboard Service)

  3. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance Service)

  4. ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (Electrical Inspection Service)

  5. จัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (Spare Part Service)

         
ติดต่อสอบถาม / ปรึกษาฟรี / ขอใบเสนอราคา
โทรหาเรา หรือ ส่งอีเมลได้ที่
โทร. 0-2758-2993 / E-mail : pn.electricsystems@gmail.com
Line ID : ky4444
หรือกดปุ่มข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

      

Visitors: 55,743