ติดตั้งระบบไฟฟ้าติดต่อสอบถาม / ปรึกษาฟรี / ขอใบเสนอราคา
โทรหาเรา หรือ ส่งอีเมลได้ที่
โทร. 0-2758-2993 / E-mail : pn.electricsystems@gmail.com
Line ID : ky4444
หรือกดปุ่มข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

      

               

 

 

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า  (Installation Service)

 
                     

     บริษัทฯ เรามีประสบการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้า ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆเป็นอย่างดี ทีมงานของเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเทคนิคการติดตั้ง ระบบคุณภาพ การตรวจสอบและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิด "ความพอใจของลูกค้า"

                                          

 

   

 

              ขอบข่ายงาน 

   ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ  Electrical High – Low Voltage Installation

   ออกแบบ – คำนวณ - ขออนุญาต Design – Estimate – Approve

   ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า Transformer Installation

   ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า Main Distribution Board

   เดินสายไฟภายในโรงงาน Cable Feeder

   ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง Lighting System

   ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน Improve Electrical System

   ที่ปรึกษาระบบประหยัดพลังงาน Energy Saving

   

 

ภาพประกอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าVisitors: 55,743